mindfulness-forløb

Hvorfor mindfulness MBSR-forløb

 

Som arbejdsgiver kan du give dine ansatte mulighed for gennem mindfulness at forbedre trivsel og arbejdsglæde. Så får du medarbejdere med mere trivsel og arbejdsglæde og som også er både mere produktive og innovative.

 

Som kursusdeltager vil du med fokus på praktisk træning i bl.a. at registrere egne reaktionsmønstre oparbejde robusthed og kompetencer, som sætter dig i stand til at imødekomme opgaver i såvel arbejds- som privatliv uden at blive negativt påvirket.

 

Resultatet er, at du i stedet for at handle automatisk på sanseindtryk, lærer at handle bevidst og opmærksomt på en fleksibel måde. Det giver overskud og overblik samt grundlag for ikke at bruge tiden på at undgå det, du ikke kan lide, eller hige efter det, du gerne vil fastholde.