om Mindfulness

Om mindfulness


Mindfulness er et stort forskningsområde.

 

Der forskes bl.a. i hvad mindfulness kan gøre for stress-ramte, for depressions-ramte, for mennesker med kronisk sygdom, for børn og for organisationer og virksomheder.

Der laves undersøgelser, skrives artikler og bøger både internationalt og i Danmark.

 


Mindfulness er en tilstand af nærvær, der giver mulighed for at leve livet, som det er - lige nu. 

Mindfulness har betydning for både fysisk og mental sundhed. 

Mindfulness trænes vha. meditation blandt andet med henblik på at skabe ro, livsglæde, øge kreativitet og få robusthed i livs- og arbejdssituationer.